Voltijds
Leuven
Geplaatst 2 months geleden.

Wie zijn we?

Ebpracticenet
Binnen het Belgisch EBPnetwerk neemt ebpracticenet vzw de disseminatie van evidencebased
richtlijnen en informatie ter harte via het digitale platform (www.ebpnet.be) en faciliteert ze de
gestructureerde implementatie van aanbevelingen in de klinische praktijk.

Toegankelijke, pointofcare, evidencebased databank voor alle zorgverleners
Ebpracticenet is een federaal referentieplatform voor evidencebased practice (EBP) voor Belgische
zorgverleners en bevat uitsluitend gevalideerde praktijkrichtlijnen en betrouwbare pointofcare
informatie, die gratis ter beschikking worden gesteld aan elke Belgische burger.
Alle informatie op ebpracticenet heeft het kwaliteitslabel van het Belgisch Centrum voor Evidence
Based Medicine (Cebam) en is, waar mogelijk, aangepast aan de Belgische zorgcontext. Daarnaast
erkennen we de expertise van de zorgverlener en houden we rekening met de belangen van de
patiënt. Deze gouden driehoek (evidencebased practice) vormt de rode draad van onze visie op
kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
Ebpracticenet streeft ernaar om (in opdracht van en in samenwerking met het EBPnetwerk) tegen
2025 een basisaanbod aan betrouwbare pointofcareinformatie voor 11 zorgberoepen in de eerste
lijn (huisartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, apothekers, logopedisten, verpleegkundigen,
vroedvrouwen, tandartsen, diëtisten, podologen en psychologen) ter beschikking te stellen. Om deze
doelstelling te behalen zal het aanbod op het platform, dat tot 2017 nog sterk gericht was op
huisartsen, de komende jaren verder uitgebreid worden.

Expertisecentrum implementatie
Ondanks het uitgebreide aanbod van kwaliteitsvolle evidencebased informatie blijkt gedragsverandering van
zorgverleners in de dagelijkse praktijk niet vanzelfsprekend. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat aanbevelingen
ook echt toegepast worden in de dagelijkse praktijk? Ebpracticenet streeft ernaar de implementatie van
aanbevelingen in de eerstelijnsgezondheidszorg te bevorderen. De activiteiten van het implementatieteam zijn
nauw verbonden met de activiteiten van het disseminatieteam van ebpracticenet.

Ebpracticenet werkt sinds haar ontstaan in 2011 intensief samen met de vertegenwoordigers van de
hele eerstelijnszorg en wordt gefinancierd door de Belgische Overheid via het Riziv.

Functieomschrijving directeur

We zoeken een dynamische en gemotiveerde directeur die zowel de overheidsopdracht van de
organisatie als het welzijn van het team ter harte neemt. Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse
beleid en de operationele werking van ebpracticenet en werkt hiervoor nauw samen met de
coördinatoren disseminatie en implementatie. Samen met de coördinatoren, de voorzitter van de
raad van bestuur, secretaris en penningmeester maak je deel uit van het dagelijks bestuur.

Je overziet de opzet en het onderhoud van efficiënte werkingsprocessen. Je staat in voor het
opstellen van een jaarlijks werkingsplan en budgetplan voor het behalen van de doelstellingen
binnen het kader van kosten, tijd en kwaliteit en in lijn met de strategische doelstellingen van de
organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het jaarverslag en de financiële rapportering.

In nauwe samenwerking met het bestuur aan wie je rapporteert en algemene vergadering ontwikkel
en operationaliseer je de toekomstvisie en strategische koers van de organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor het aansturen, motiveren en begeleiden van alle medewerkers. Je hebt
aandacht voor de talenten en kwaliteiten van je medewerkers, en stimuleert ze in hun groei, zowel op
persoonlijk vlak als in de samenwerking met het team.

Je vertegenwoordigt je organisatie als core partner binnen het nationale EBPnetwerk en werkt nauw
samen met de andere core partners, de opdrachtgevende overheid, de netwerkcoördinator en alle
betrokken partners bij het behalen van de strategische doelstellingen van het EBPnetwerk.

Je bent het aanspreekpunt bij vragen tot samenwerking en ontwikkeling van projecten en bouwt de
internationale contacten in het kader van het Evidence Ecosystem verder uit. Je gaat actief op zoek
naar opportuniteiten die de organisatie in haar werking kunnen versterken.

Kennis en ervaring:

* Je bent houder van een masterdiploma in de gezondheidszorg.
   * Je hebt relevante ervaring in een leidinggevende functie bij voorkeur in de social nonprofit.
   * Je bezit expertise in het domein van evidencebased practice in de gezondheidszorg of bent
      bereid je hierin bij te scholen.
   * Je hebt grondige kennis van gesproken en geschreven Nederlands, Frans en Engels.

Competenties

* Je bent een teamplayer met sterke leidinggevende en coördinerende kwaliteiten.
   * Je bent in staat een helicopterview te ontwikkelen waardoor je een goed overzicht houdt
     over de werking en de samenhang tussen verschillende deelprojecten of deeltaken van de
     organisatie en je kan deze op mekaar kan afstemmen.
   * Je bent empathisch en zet het welzijn van je team altijd voorop.
   * Je werkt verbindend.
   * Je bent stressbestendig en daadkrachtig.
   * Je bent proactief en resultaatgericht.
   * Je bent een uitstekende communicator (zowel schriftelijk als mondeling).

Wat bieden wij?

We bieden je een uitdagende voltijdse job in een organisatie in volle groei, met fijne collega’s en
een groot professioneel netwerk. Je komt terecht in een dynamisch team waar de balans tussen werk
en privé belangrijk is.

We bieden je een contract van onbepaalde duur met marktconforme verloning aangevuld met een
aantal extralegale voordelen (o.a. maaltijdcheques, bijkomende feest en vakantiedagen,
arbeidsduurverminderingsdagen, thuiswerkpremie, fietsvergoeding, tussenkomst woonwerkverkeer
met openbaar vervoer). Je kan starten vanaf 15/2/2022.

Je kantoor is in Leuven en er is mogelijkheid tot thuiswerk.

Is deze job iets voor jou?

Stuur dan tot en met 05/01/2022 je motivatiebrief en cv met foto naar
dominique.manhaeve@ebpracticenet.be , huidig directeur, en naar fons.deschutter@skynet.be,
voorzitter van ebpracticenet vzw.
Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met Dominique Manhaeve via mail of telefoon
(+32 (0)16/37 72 85).